/> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ|Βιντεομαθήματα Β! τάξης γυμνασίου.

 eikona_kefalidas


       
 Ενότητα : ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ

                                                                                                  ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ
     Σκοπός του συγκεκριμένου συνδέσμου είναι για να προσθέσουμε ένα ακόμη τρόπο μάθησης μέσω βίντεο , όπου υπάρχει συμμετοχή και της αίσθησης της ακοής στην βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση όχι μόνο κάποιων διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος του μαθήματος , αλλά και στην αρτιότερη παρουσίαση από κάποιες δραστηριότητες των μαθητών(-τριών). Η συλλογή των βίντεο που παρουσιάζονται παρακάτω διαρκώς θα εμπλουτίζεται , παρουσιάζοντας τόσο τα απαραίτητα εισαγωγικά μαθήματα της ύλης της β! τάξης, αλλά κυρίως τις κατασκευές των μαθητών που προβλέπονται στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας.